تبلیغات
کانکور افغانستان | Kankor AFghanistan | معاویه عدالتیار - لست بی نتیجه های کانکور سال 1391 برای 1392 که به موسسات تحصیلات عالی خصوصی معرفی شده اند
Powered by Jasper Roberts Consulting - Widget
 
  صفحه فیسبوک ما:
 

لست بی نتیجه های کانکور سال 1391 برای 1392 که به موسسات تحصیلات عالی خصوصی معرفی شده اند

به اساس فیصله شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی لست بی نتیجه های کانکور سال 1391 برای 1392 از طبقه ذکور بلند ترین نمره (249.9993 ) و پائین ترین ( 241.5233 ) و از قشر اناث بلندترین نمره (229.9689 ) و پائین ترین نمره ( 224.9548 ) که به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی معرفی گردید ترتیب و تقدیم است .
بروی لینک زیر کلیک کنید
http://www.mohe.gov.af/?lang=da&p=serطبقه بندی:
برچسب ها: لست بی نتیجه های کانکور سال 1391 برای 1392 که به موسسات تحصیلات عالی خصوصی معرفی شده اند، درباره لست بی نتیجه های کانکور سال 1391 برای 1392 که به موسسات تحصیلات عالی خصوصی معرفی شده اند، معرفی بی نتیجه های کانکور1391-1392 به موسسات تحصیلات عالی خصوصی، لست بی نتیجه های کانکور سال 1391 برای 1392 که به موسسات تحصیلات عالی خصوصی معرفی شده اند لست مکمل،
ارسال توسط کانکور افغانستان
موسس وبسایت
 
 
نظر سنجی
در زمان فعلی این نوع سایت ها را مؤثر میدانید؟
صفحات اضافی
پیوند های روزانه
خدمات وتبلیغات