تبلیغات
کانکور افغانستان | Kankor AFghanistan | معاویه عدالتیار - اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی
Powered by Jasper Roberts Consulting - Widget
 
  صفحه فیسبوک ما:
 

مرتبه
تاریخ : سه شنبه 22 اسفند 1391

به اطلاع تمام جدید الشمولان پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی کشور رسانیده می شود که طبق اطلاعیه های مکرر قبلی هیچ گونه تبدیلی برای جدید الشمولان وجود ندارد. طوریکه معلوم است درورق جوابات، مشمولین  امتحان کانکور تعهد نموده اند که با کامیابی اقدام به تبدیلی ننموده و از این رو در انتخاب نهاد تحصیلی مورد نظر شان دقیق می باشند. در پهلوی آن لایحه تبدیلی های محصلان  تبدیلی جدید الشمولان را روی دلایل معین و از جمله بی نظمی های فراوان در مؤسسات تحصیلی، برهم خوردن توازن در ظرفیت نهاد های تحصیلی و صدمه زدن به کیفیت تحصیلی منع نموده است.

از اینرو اکیداً به اطلاع تمام جدید الشمولان نهاد های تحصیلی کشور رسانیده می شود که با ازدحام بیش از حد دروزارت تحصیلات عالی و درک ضرورت برای ایجاد نظم بهتر، مزاحم کارمندان وزارت تحصیلات عالی و ادارات پوهنتون ها نشده و در عوض به آغاز تحصیل موفقانه خویش بپردازند.

البته پروسه تبدیلی ها همه ساله در ماه های جدی و دلو صرف در جریان دو ماه تحت نظر کمیسیون مؤظف صورت می گیرد.


طبقه بندی:
ارسال توسط کانکور افغانستان
موسس وبسایت
 
 
نظر سنجی
در زمان فعلی این نوع سایت ها را مؤثر میدانید؟
صفحات اضافی
پیوند های روزانه
خدمات وتبلیغات