تبلیغات
کانکور افغانستان | Kankor AFghanistan | معاویه عدالتیار - جدول سهمیه بورسیه های گروپی و دولتی سال 1391برای 1392 به تناسب 30% اناث و 70% فیصد ذکور
Powered by Jasper Roberts Consulting - Widget
 
  صفحه فیسبوک ما:
 

جدول سهمیه بورسیه های گروپی و دولتی سال 1391برای 1392 به تناسب 30% اناث و 70% فیصد ذکور 
شماره ولایت تعداد وکلا سهمیه مورد نظر تعداد ذکور تعداد اناث مجموعه بورسیه های دولتی
1 ارزگان 3 24 7.2 16.8 24 ولایات تعداد ظرفیت
2 بادغیس 4 32 9.6 22.4 32 ارزگان 30
3 بامیان 4 32 9.6 22.4 32 بادغیس 30
4 بدخشان 9 72 21.6 50.4 72 بامیان 30
5 بغلان 8 64 19.2 44.8 64 بدخشان 30
6 پروان 6 48 14.4 33.6 48 بغلان 30
7 پکتیا 5 40 12 28 40 پروان 30
8 پکتیکا 4 32 9.6 22.4 32 پکتیا 30
9 پنجشیر 2 16 4.8 11.2 16 پکتیکا 30
10 تخار 9 72 21.6 50.4 72 پنجشیر 30
11 جوزجان 5 40 12 28 40 تخار 30
12 خوست 5 40 12 28 40 جوزجان 30
13 دایکندی 4 32 9.6 22.4 32 خوست 30
14 زابل 3 24 7.2 16.8 24 دایکندی 30
15 سرپل 5 40 12 28 40 زابل 30
16 سمنگان 4 32 9.6 22.4 32 سرپل 30
17 غزنی 11 88 26.4 61.6 88 سمنگان 30
18 غور 6 48 14.4 33.6 48 غزنی 30
19 فاریاب 9 72 21.6 50.4 72 غور 30
20 فراه 5 40 12 28 40 فاریاب 30
21 کابل 33 265 79.5 185.5 265 فراه 30
22 کاپیسا 4 32 9.6 22.4 32 کابل 30
23 کندز 9 72 21.6 50.4 72 کاپیسا 30
24 کندهار 11 88 26.4 61.6 88 کندز 30
25 کنر 4 32 9.6 22.4 32 کندهار 30
26 لغمان 4 32 9.6 22.4 32 کنر 30
27 لوگر 4 32 9.6 22.4 32 لغمان 30
28 میدان وردک 5 40 12 28 40 لوگر 30
29 ننگرهار 14 120 36 84 120 میدان وردک 30
30 نورستان 2 16 4.8 11.2 16 ننگرهار 30
31 هرات 17 136 40.8 95.2 136 نورستان 30
32 هلمند 8 64 19.2 44.8 64 هرات 30
33 نیمروز 2 16 4.8 11.2 16 هلمند 30
34 بلخ 11 88 26.4 61.6 88 نیمروز 30
35 کوچی ها 10 80 24 56 80 بلخ 30
مجموعه 34 ولایت وسهمیه کوچی هـا دربورسه های گروپی 2001 مجموعه ظرفیت دولتی 1020
مجـمـوعه پذیرش داوطلبان بورسیه های دولتی و گروپی34 ولایت وسهمیه کـوچی هـا 3021طبقه بندی:
برچسب ها: جدول سهمیه بورسیه های گروپی و دولتی سال 1391برای 1392 به تناسب 30% اناث و 70% فیصد ذکور، درباره جدول بورس های تحصیلی، جدول فیصدی بورس های تحصیلی 1392،
ارسال توسط کانکور افغانستان
موسس وبسایت
 
 
نظر سنجی
در زمان فعلی این نوع سایت ها را مؤثر میدانید؟
صفحات اضافی
پیوند های روزانه
خدمات وتبلیغات