تبلیغات
کانکور افغانستان | Kankor AFghanistan | معاویه عدالتیار - لست اول نمره الی پنجم نمره های عمومی سال ۱۳۹۱ برای ۱۳۹۲ که بدون امتحان کانکور به پوهنحی دلخوا شان معرفی شده اند
Powered by Jasper Roberts Consulting - Widget
 
  صفحه فیسبوک ما:
 

لست اول نمره الی پنجم نمره های عمومی سال ۱۳۹۱ برای ۱۳۹۲ که بدون امتحان کانکور به پوهنحی دلخوا شان معرفی شده اند


لست آنعده فارغان صنوف 12 سال 1391 برای 1392  لیسه های مرکز وولایات که از هر ولایت ( اول نمره عمومی الی پنجم نمره عمومی ) بتاسی هدایات فقره ( 3 ) مصوبه شماره 28 مورخ 17 / 7 / 1391 و شماره ( 33 ) مورخ 22 / 8 / 1391  شورای محترم وزیران جمهوری اسلامی افغانستان بدون سپری نمودن امتحان کانکور دلخوا شامل پوهنحی ها و یا بورسیه شده میتواند.

برای دیدن لست بروی لینک زیر کلیک کنید
http://mohe.gov.af/index.php?p=daily&lang=da&n=1طبقه بندی:
برچسب ها: لست اول نمره الی پنجم نمره های عمومی سال ۱۳۹۱ برای ۱۳۹۲ که بدون امتحان کانکور به پوهنحی دلخوا شان معرفی شده اند، اعلان لست اول نمره الی پنجم نمره های عمومی سال ۱۳۹۱ برای ۱۳۹۲ که بدون امتحان کانکور به پوهنحی دلخوا شان معرفی شده اند، اعلان نتایج لست اول نمره الی پنجم نمره های عمومی سال ۱۳۹۱ برای ۱۳۹۲ که بدون امتحان کانکور به پوهنحی دلخوا شان معرفی شده اند،
ارسال توسط کانکور افغانستان
موسس وبسایت
 
 
نظر سنجی
در زمان فعلی این نوع سایت ها را مؤثر میدانید؟
صفحات اضافی
پیوند های روزانه
خدمات وتبلیغات