تبلیغات
کانکور افغانستان | Kankor AFghanistan | معاویه عدالتیار - لست کاندیدانیکه که به موسسات تحصیلات عالی خصوصی, تعلیمات اسلامی, مؤسسه تربیه معلم, به مؤسسات تعلیمات تخنیکی و مسلکی و به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی با تخفیف
Powered by Jasper Roberts Consulting - Widget
 
  صفحه فیسبوک ما:
 

لست کاندیدانیکه که به موسسات تحصیلات عالی خصوصی, تعلیمات اسلامی, مؤسسه تربیه معلم, به مؤسسات تعلیمات تخنیکی و مسلکی و به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی با تخفیف

لست کاندیدانیکه که به موسسات تحصیلات عالی خصوصی, تعلیمات اسلامی, مؤسسه تربیه معلم, به مؤسسات تعلیمات تخنیکی و مسلکی و به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی با تخفیف

به اساس فیصله شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی لست بی نتیجه های کانکور سال 1391 برای 1392 از طبقه ذکور بلند ترین نمره (249.9993 ) و پائین ترین ( 241.5233 ) و از قشر اناث بلندترین نمره (229.9689 ) و پائین ترین نمره ( 224.9548 ) که به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی معرفی گردید ترتیب و تقدیم است .

لست داوطلبان بی نتیجه کانکور سال 1391 برای 1392 که به اساس ظرفیت های فوق العاده صرف برای باشنده گان کابل که  معنیت محترم تعلیمات اسلامی ، معنیت تعلیمات تخنیکی ومسلکی و ریاست عمومی تربیه معلم به تعداد 300 نفر به تعلیمات اسلامی و 600 نفر به مؤسسه تربیه معلم  و 600 نفر به مؤسسات تعلیمات تخنیکی و مسلکی  آن وزارت به خاطر شفقت و دلسوزی و تعیین سرنوشت شاگردان عزیزی بی نتیجه  کابل که به اختیار این وزارت تحصیلات عالی گذاشته اند که از قشر ذکور بلندترین نمره  ( 241.5194 ) و پائین ترین (  224.8053 ) و از قشراناث بلند ترین نمره  ( 224.9496 ) و پائین ترین نمره ( 216.6881 ) میباشد به وزارت محترم معارف ترتیب و جهت اجراات  ارسال شد .

لیست داوطلبان بی نتیجه کانکور سال 1391 برای 1392 که به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی با تخفیف شامل شده می توانند.

 • بروی لیست کامل کلیک کنید
 • بهترین راه برای یافتن نام و نتیجه تان استفاده از باکس جستجو در نتایج است که در بالا برایتان تهیه دیده ایم، برای هرچه سریعتر شدن کارتان از جستجو آی دی استفاده کنید.بروی لیست کامل کلیک کنید
  طبقه بندی:
  برچسب ها: لست کاندیدانیکه که به موسسات تحصیلات عالی خصوصی، تعلیمات اسلامی، مؤسسه تربیه معلم، به مؤسسات تعلیمات تخنیکی و مسلکی و به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی با تخفیف، نتایج لست کاندیدانیکه که به موسسات تحصیلات عالی خصوصی،
  ارسال توسط کانکور افغانستان
  موسس وبسایت
   
   
  نظر سنجی
  در زمان فعلی این نوع سایت ها را مؤثر میدانید؟
  صفحات اضافی
  پیوند های روزانه
  خدمات وتبلیغات