تبلیغات
کانکور افغانستان | Kankor AFghanistan | معاویه عدالتیار - اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد تبدیلی های قشر اناث و تبدیلی جدیدالشمولان از موسسات تحصیلات عالی به تحصیلات نیمه عالی
Powered by Jasper Roberts Consulting - Widget
 
  صفحه فیسبوک ما:
 

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد تبدیلی های قشر اناث و تبدیلی جدیدالشمولان از موسسات تحصیلات عالی به تحصیلات نیمه عالی

 با وجود آنکه در لایحه تبدیلی ها برای جدیدالشمولان تبدیلی وجود ندارد اما با در نظرداشت تبعیض مثبت و تقاضای وکلای محترم در ولسی جرگه و مشرانو جرگه برای تبدیلی  دختران  موارد ذیل در شورای رهبری وزرات تحصیلات عالی تصویب گردیده است:

1.     تبدیلی داوطلبان قشر اناث از یک ولایت به ولایت دیگر در صورت تکمیل  نمره معیاری کانکور در عین رشته و د رصورت  عدم تکمیل نمودن نمره معیاری کانکور، به یکی از  پوهنحی های دیگر مطابق به نمره معیاری که نمره شان به آن مطابقت نماید  صورت میگیرد .

2.     تبدیلی جدیدالشمولان از موسسات تحصیلات عالی دولتی به تحصیلات نیمه عالی دولتی در صورت که موافقه اداره مربوطه را داشته باشد، صورت میگیرد. و این تبدیلی ها تا تاریخ 15 حمل سال 1392 ادامه خواهد داشت و این تبدیلی ها توسط ریاست محصلان وزارت تحصیلات عالی تحت نظر کمیسیون مربوط صورت می گیرد.

3.      مطابق لایحه تبدیلی های وزارت تحصیلات عالی، محصلانیکه یکسال تحصیلی را تکمیل نموده بودند صرف برای یک بار در طول سال از اول جدی الی اخیر ماه دلو صورت گرفت و این پروسه در سال 1391 برای سه ماه دوام داشت، واکنون بطور مکمل این روند خاتمه یافته است. لهذا تقاضا میگردد که در این مورد به وزرات تحصیلات عالی عارض نگردند.


طبقه بندی:
ارسال توسط کانکور افغانستان
موسس وبسایت
 
 
نظر سنجی
در زمان فعلی این نوع سایت ها را مؤثر میدانید؟
صفحات اضافی
پیوند های روزانه
خدمات وتبلیغات