تبلیغات
کانکور افغانستان | Kankor AFghanistan | معاویه عدالتیار - اندرز2
Powered by Jasper Roberts Consulting - Widget
 
  صفحه فیسبوک ما:
 

مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 7 فروردین 1392
1:آسان نیست مکر آنجه را که تو اسان گیری
2:اسان نترین راه برای از بین بردن افتخارات خودستانی است
3:آسایش دو کیتی نغیر این دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان
4:آمد و شد زیاد ملالت و بیزاری می آورد
5:آموخته ام که هر حالیکه باشم قناعت کنم
6:آن جه که وجود را آرام می کند کسب علم و دانش است
7:آن جیزی که بیش از همه به دنیا روشنی بخشیده است رنک سیاه است (مرکب سیاه )است
8:آن را که سخاوت است نیازی به شجاعت نیست


طبقه بندی:
برچسب ها: آسان نیست مکر آنجه را که تو اسان کیری اسان نترین راه برای از بین بردن افتخارات خودستانی است آسایش دو کیتی نغیر این دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان آمد و شد زیاد ملالت و بیزاری می آورد آموخته ام که هر حالیکه باشم قناعت کنم آن جه که وجود را آرام می کند کسب علم و دانش است آن جیزی که بیش از همه به دنیا روشنی بخشیده است رنک سیاه است (مرکب سیاه )است آن را که سخاوت است نیازی به شجاعت نیست کانکورافغانستان، اندرز2 افغانستان،
ارسال توسط کانکور افغانستان
موسس وبسایت
 
 
نظر سنجی
در زمان فعلی این نوع سایت ها را مؤثر میدانید؟
صفحات اضافی
پیوند های روزانه
خدمات وتبلیغات