تبلیغات
کانکور افغانستان | Kankor AFghanistan | معاویه عدالتیار - اطلاعیه بورس های تحصیلی کشور چاپان
Powered by Jasper Roberts Consulting - Widget
 
  صفحه فیسبوک ما:
 

مرتبه
تاریخ : سه شنبه 17 اردیبهشت 1392

اطلاعیه بورس های تحصیلی کشور چاپان

به اطلاع عموم علاقه مندان بورس تحصیلی رسانیده می شود.

کشورجاپان ازاعطای (40) سیت بورس تحصیلی در مقاطع مختلف برای اتباع افغانستان در سال 2014 اطلاع دادده است ازجمله 20 سیت آن برای دوره ماستری و20 سیت دیگر برای دوره لیسانس می باشد.

کاندیدان برای دوره لیسانس باید دارای شرایط ذیل باشند:

1-      شهادت نامه وترانسکریپت نمرات دوره ثانوی

2-      سن کاندیدان بین 17 – 21 ساله باشد.

3-      تسلط کامل به زبان انگلیسی داشته باشند

کاندیدان برای دوره ماستری باید دارای شرایط ذیل باشد.

1-      تسلط کامل به زبان انگلیسی داشته باشند.

2-      سن کاندید کمتر از 35 سال باشد.

3-      دیپلوم وترانسکریپت به دست داشته باشد.

آنعده اشخاص که دارای شرایط فوق بوده وعلاقه مند تحصیل در کشورجاپان می باشد هرچه عاجلتر الی تاریخ 15 می 2013 به وزارت تحصیلات عالی بخش بورسهای تحصیلی مراجعه وثبت نام نمایند.

به زودی لست كاندیدان بورس در این قسمت قرار خواهد گرفت.
طبقه بندی:
برچسب ها: بورس تحصیلی برای افغان ها، بورس برای افغانستان، بورس های جاپان برای افغانستان، بورس های جاپان،
ارسال توسط کانکور افغانستان
موسس وبسایت
 
 
نظر سنجی
در زمان فعلی این نوع سایت ها را مؤثر میدانید؟
صفحات اضافی
پیوند های روزانه
خدمات وتبلیغات