تبلیغات
کانکور افغانستان | Kankor AFghanistan | معاویه عدالتیار - جدول تعین سوالات کانکور به اساس نصاب تعلیمی جدید وولایات
Powered by Jasper Roberts Consulting - Widget
 
  صفحه فیسبوک ما:
 

جدول تطبیق نصاب تعلیمی جدید و سابق صنوف دهم ، یازدهم و دوازدهم مرکز و ولایات کشور، بعد از تائیدی تطبیق آن در سمینار مؤرخ 5 و6 اسد سال 1392 که به اشتراک مسئولین وزارت معارف ، وزارت تحصیلات عالی و روسای معارف ولایات دایر گردیده بود

شماره ولایت صنف دهم صنف یازدهم صنف دوازدهم
نصاب تعلیمی تطبیق شده بالای شاگردان نصاب تعلیمی تطبیق شده بالای شاگردان نصاب تعلیمی تطبیق شده بالای شاگردان
1 ارزگان نصاب  کهنه نصاب جدید نصاب جدید
2 بادغیس نصاب  کهنه نصاب جدید نصاب جدید
3 بامیان نصاب  کهنه نصاب جدید نصاب جدید
4 بدخشان نصاب  کهنه نصاب جدید نصاب جدید
5 بغلان نصاب  کهنه نصاب جدید نصاب جدید
6 بلخ نصاب  کهنه نصاب جدید نصاب جدید
7 پروان نصاب  کهنه نصاب جدید نصاب جدید
8 پکتیا نصاب  کهنه نصاب جدید نصاب جدید
9 پکتیکا نصاب  کهنه نصاب جدید نصاب جدید
10 پنجشیر نصاب  کهنه نصاب جدید نصاب جدید
11 تخار نصاب  کهنه نصاب جدید نصاب جدید
12 جوزجان نصاب  کهنه نصاب جدید نصاب جدید
13 خوست نصاب  کهنه نصاب جدید نصاب جدید
14 دایکندی نصاب  کهنه نصاب جدید نصاب جدید
15 زابل نصاب  کهنه نصاب جدید نصاب جدید
16 سرپل نصاب  کهنه نصاب جدید نصاب جدید
17 سمنگان نصاب  کهنه نصاب جدید نصاب جدید
18 شهرکابل نصاب  کهنه نصاب جدید نصاب جدید
19 غزنی نصاب  کهنه نصاب جدید نصاب جدید
20 غور نصاب  کهنه نصاب کهنه نصاب جدید
21 فاریاب نصاب  کهنه نصاب جدید نصاب جدید
22 فراه نصاب  کهنه نصاب جدید نصاب جدید
23 لغمان نصاب  کهنه نصاب کهنه نصاب جدید
24 لوگر نصاب  کهنه نصاب جدید نصاب جدید
25 ننگرهار نصاب  کهنه نصاب کهنه نصاب جدید
26 نورستان نصاب  کهنه نصاب کهنه نصاب جدید
27 نیمروز نصاب  کهنه نصاب کهنه نصاب جدید
28 هرات نصاب  کهنه نصاب جدید نصاب جدید
29 هلمند نصاب  کهنه نصاب جدید نصاب جدید
30 وردک نصاب  کهنه نصاب جدید نصاب جدید
31 کاپیسا نصاب  کهنه نصاب جدید نصاب جدید
32 کندهار نصاب  کهنه نصاب جدید نصاب جدید
33 کندز نصاب  کهنه نصاب جدید نصاب جدید
34 کنر‌ نصاب  کهنه نصاب جدید نصاب جدید
35 ولایت کابل نصاب  کهنه نصاب جدید نصاب جدید

قرار شرح فوق نصاب تعلیمی تطبیق شده بالای صنوف دهم ، یازدهم و دوازدهم مکاتب  بعد از تائیدی ریاست های معارف مربوطه ترتیب و سوالات امتحان کانکور به اساس جدول فوق از صنوف دهم ، یازدهم و دوازدهم مرکز و ولایات در سالهای 1392- 1393 ترتیب وقابل تطبیق میباشند داوطلبان امتحانات کانکورمطلع باشند .

نوت : تمام فارغان سال 1392 و سالهای گذشته طبق جدول فوق برای امتحان کانکور 1392 - 1393 آماده گی های لازم را اخذ نمایند.
برچسب ها: جدول تعین سوالات کانکور به اساس نصاب تعلیمی جدید وولایات 1392-1393، جدول تعین سوالات کانکور به اساس نصاب تعلیمی جدید وولایات، نوعیت سوالات کانکور سال 1392-1393 افغانستان، نصاب سابقه وجدید در نوعیت سوالات کانکور سال 1392-1393 افغانستان، ارزگان نصاب کهنه نصاب جدید نصاب جدید، اطلاعیه ریاست امتحانات کانکور درباره نوعیت سوالات کانکور در سال 1393 افغانستان،
ارسال توسط کانکور افغانستان
موسس وبسایت
 
 
نظر سنجی
در زمان فعلی این نوع سایت ها را مؤثر میدانید؟
صفحات اضافی
پیوند های روزانه
خدمات وتبلیغات