تبلیغات
کانکور افغانستان | Kankor AFghanistan | معاویه عدالتیار - اطلاعیه ریاست امتحانات کانکور در مورد امتحان کانکور شبانه 1392-1393
Powered by Jasper Roberts Consulting - Widget
 
  صفحه فیسبوک ما:
 

اطلاعیه ریاست امتحانات کانکور در مورد امتحان کانکور شبانه

به اطلاع تمام داوطلبان امتحان کانکور شبانه آزاد و دولتی رسانیده میشود که توزیع کارت شمولیت امتحان به روزهای سه شنبه پنج سنبله، چهارشنبه شش سنبله وپنجشنبه هفت سنبله 1392به ترتیب ذیل صورت میگیرد:

1-تمام داوطلبان قشراناث درامریت محصلان پوهنتون کابل . ...


2- کارت آنعده داوطلبان ذکورکه نام شان به حروف( ع ، م ) شروع میشود درکفتریا پوهنتون کابل .

3- کارت آنعده داوطلبان ذکورکه نام شان به حروف( الف ، س ، ش ، ح ) شروع میشود درپوهنتون طبی کابل .

4-کارت شمولیت داوطلبان ذکورکه نام های شان درردیف(حروف متباقی) است در پوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستاد ربانی توزیع میگردد .

امتحان کانکور شبانه به تاریخ 08/06/1392 روزجمعه درمحلات که بداخل کارت شمولیت درج است اخذ میگردد.

ازتمام داوطلبان امتحان کانکورصمیمانه تقاضابه عمل میآید که با درنظرداشت قوانین ومقررات امتحان ازآوردن موبایل وهرگونه وسایل الکتروینکی جداًخودداری نمایند.

قابل یادآوری است که درروزامتحان پنسل وپنسل پاک باخود داشته باشندطبقه بندی:
برچسب ها: اطلاعیه ریاست امتحانات کانکور در مورد امتحان کانکور شبانه 1392-1393، توزیع کارت امتحان شبانه کانکور، اطلاعیه ریاست امتحانات کانکور در مورد امتحان کانکور شبانه 1392-1393 درباره توزیع کارت، توزیع کارت امتحان شبانه 1392،
ارسال توسط کانکور افغانستان
موسس وبسایت
 
 
نظر سنجی
در زمان فعلی این نوع سایت ها را مؤثر میدانید؟
صفحات اضافی
پیوند های روزانه
خدمات وتبلیغات